حرکت گروه صنعتی مارال در جهت افزایش کیفیت خدمات شهری

حرکت گروه صنعتی مارال در جهت افزایش کیفیت خدمات شهری

لزوم نوسازی و افزایش خودروهای ناوگان مدیریت پسماندها شهری .

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی مارال، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری ارومیه در نشستی صمیمانه با مدیر عامل گروه صنعتی مارال به بررسی معضل فرسودگی و کمبود خودروهای حمل زباله سازمان مدیریت پسماندها شهری پرداخته و سپس از سالن تولید و بازسازی اتوبوس‌ و ماشین آلات شهری و همچنین سالن‌های مجموعه صنعتی مارال بازدید نمودند.

مارال پیشروی صنعت حمل نقل کشور

 


گالری