12.000.000

سفارش
کد فنی محور
12.000.000A
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
Disc430x45
تعداد لاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
980
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
127x36∅
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22.5
کد فنی محور
12.000.000A
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
Disc430x45
تعداد لاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
980
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
127x36∅
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22.5
کیسه باد
موقعیت سوراخ های کمک فنر
سرقامه
FH نامی
.
L2
L1
F
D
G
E
C
ST
FH
30K
380
500
35
83
88
256
110
268
440
400
FH نامی
سرقامه
موقعیت سوراخ های کمک فنر
کیسه باد
FH
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
.
FH1 | fh2
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
34K

محورهای فرمانپذیر، معجزه ای افتصادی:
به لطف مانور پذیری بیشتر این نوع محورها در هنگام گردش، از کنترل ساده تریلی، سایش کمتر لاستیک و کاهش سوخت بهره مند شوید. این نسل از محورهای FOX می توانند تا 40 % عمر لاستیک را افزایش دهند

There are no reviews yet.