09.000.000

سفارش
کد فنی محور
09.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
Disc430x45
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
148x14 ∅
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2420
کد فنی محور
09.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
Disc430x45
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
148x14 ∅
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2420

محور شاهنگی دیسکی FOX (تیپ 2):
نسل جدید محورهای شاهنگی دیسکی با توجه به طراحی جدید مجموعه توپی، دیسک ها و فولی، نسبت به نسل قبلی این محصول دارای وزنی به مراتب کمتر و همچنین عملکردی بهتر و بهینه تر هستند. استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی در اتصال فولی به جان محور علاوه بر رفع عیوب جوش باعث افزایش استحکام محور شده
و همچنین طراحی تخت و دو جزئی دیسک های ترمز ) استفاده از چدن داکتیل در قسمت میانی و چدن خاکستری در قسمت بیرونی ( این نوع محور باعث جلوگیری از داغ کردن بیش از حد و خنک کاری بهتر و سریعتر سیستم ترمز این نوع محور شده اند.
 

There are no reviews yet.