02.000.000

سفارش
ظرفیت محور
9000 کیلوگرم
لاستیک
تکی
لاستیک مرسوم
385/65 R22.5
آفست
0 میلی متر
مرکز تا مرکز فنر
1300 میلی متر
مرکز تا مرکز لاستیک
2040 میلی متر
پیچ چرخ/اتصال رینگ چرخ و توپی
10x M 22X1.5/280-335
پهنای فنر
70 میلی متر
سیستم ترمز
کاسه ای
رولبرینگ
SKF-33213/33118
رینگ ABS
ok
سطح مقطع جان محور
120sqx12 mm
فنر بادی
8813

02.000.000

There are no reviews yet.