خط رنگ

خط رنگ

این شرکت به دو خط نقاشی مایع و پودری مجهز است که با جدیدترین فناوری جهان و شامل واحدهای زیر طراحی و ساخته شده است


گالری