جوشکاری رباتیک

جوشکاری رباتیک

• جوشکاری رباتیک:
دستگاه های جوشکاری رباتیک ویژگی ها و مزایای بی شماری را برای شرکت محورسازان چی چست در همه ابعاد رقم می زنند .از بهبود بهره وری و سازگاری با جوش گرفته تا کاهش هزینه های تولید ، نیروی کار و مواد. ربات هایی که بطور اختصاصی برای این مجموعه طراحی و ساخته شده اند، قادر هستند فرآیند جوشکاری را با دقت بالا و کیفیت یکنواخت بطور مداوم، 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته انجام دهند. اطمینان از زاویه صحیح جوشکاری، سرعت و دقت بالای ربات های جوشکاری این مزیت را در اختیار ما گذاشته تا بتوانیم به تولید قطعات با بالاترین کیفیت برسیم. کاهش دخالت نیروی انسانی و استفاده از تکنولوژی های مدرن در پروسه تولید، افزایش کیفیت محصول نهایی را در بر دارد که این امر عامل کاهش استهلاک و هزینه های نگهداری محورهای تولیدی شرکت محورسازان چی چست است.


گالری