خط تولید مخزن هوا

خط تولید مخزن هوا

در این خط طیف گسترده ای از مخازن هوا و مخازن نفت مورد استفاده در وسایل نقلیه تجاری با اندازه و حجم های مختلف با استفاده از اتوماتیک تولید می شود


گالری