مخزن آب 30 لیتری تریلی فوکس قطعات یدکی تریلر
ضربه گیر عقب تریلی فوکس قطعات یدکی تریلر
ضربه گیر عقب تریلی فوکس قطعات یدکی تریلر
جک هیدرولیک تریلی کمپرسی فوکس قطعات یدکی تریلر
مخزن هیدرولیک تریلی کمپرسی فوکس قطعات یدکی تریلر

مخزن هیدرولیک تریلی کمپرسی فوکس

OT.01.130 / ظرفیت: 130 لیتر

درب مخزن آب 2.5 اینچی فوکس قطعات یدکی تریلر
پاگرد عرضی تانکر فوکس قطعات یدکی تریلر