بازدید معاون محترم رئیس جمهور به همراه استاندار آذربایجان غربی از کارخانه مارال صنعت
جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه آقای شهریاری استاندار محترم آذربایجان غربی و جمعی از مدیران استان از شرکت مارال صنعت جاوید و شرکت محورسازان چی چست بازدید کردند.